Wat coaching is voor mij

WAT BETEKENT ZUIVERE COACHING VOOR MIJ?

Coaching is het resultaatgericht begeleiden van veerkrachtige personen die zelf iets willen veranderen in hun leven, privé en/of werkgerelateerd. Zo ontdekken ze de beste versie van zichzelf!

Een coachingtraject afleggen, is een fantastisch geschenk aan jezelf.
Het is een efficiënte manier om (nog) bewuster in dit leven te staan, om overwogen keuzes te maken en om de daadkracht te ontwikkelen die je helpt de dingen te bereiken die je nauw aan het hart liggen.
Ik geloof immers, uit eigen ervaringen, dat veerkrachtige mensen over de nodige interne hulpbronnen beschikken die hen ondersteunen om hun doelen te bereiken. En dat kunnen kleine dromen zijn of grotere. ‘Willen is kunnen.’
Maar…
Blinde vlekken hebben we allemaal. Het maakt ons mens. Onze opvoeding en cultuur, onze opleidingen en ervaringen, zorgen ervoor dat we het leven bekijken door een eigen bril en dat we luisteren en spreken met een taal die onmiskenbaar verbonden is met onze persoonlijke geschiedenis.
We zien muren staan en ervaren ze als de vanzelfsprekende grenzen op ons pad. We maken onze belangrijke keuzes in functie van wat we aannemen.
Zuivere coaching stimuleert het bouwen van kijkvensters in onze steenharde muren van overtuigingen, visies en waarheden.
Met een coach aan onze zijde ontdekken we, via nieuwe viziers, een verrassend onontgonnen terrein dat plots in beeld komt.
Het stelt ons in staat meer opties en keuzes te zien en actie te ondernemen, rekening houdend met onze persoonlijke waarden.

Geeft een coach advies en oplossingen, zoals een consultant of een mentor dat doet?
Neen. De sleutels liggen bij de coachee zelf en de coach assisteert bij het vinden ervan.
Heeft een coach noodzakelijkerwijs kennis van het professioneel vakdomein van de coachee?
Neen. Elk persoon heeft een uniek en eigen beeld van de wereld. De antwoorden zijn te vinden in dat ene unieke wereldbeeld.
Een coach hanteert efficiënte vraagstelling, doorgedreven luistervaardigheden en integrale aanwezigheid. Deze methodieken brengen de klant, de coachee, in een proces van inzichtsverruiming en verandering. De antwoorden en betekenissen liggen bij de coachee.
Een coach bewaakt de voortgang van acties in de richting van helder geworden doelen, vanuit een neutrale houding en zonder oordeel.
Coaching is een metier, gebonden aan ethische codes.

MY WHY -WAAROM IK PROFESSIONEEL COACH WERD

‘Denk niet zoveel na!’ Een uitspraak die ik als opgroeiende tiener vaak te horen kreeg en die me deed twijfelen over wie ik was en vooral: over wie ik zou ‘moeten zijn en worden’.
Ik wilde neuroloog zijn of psycholoog, of actrice of songwriter… Het werden studies ‘biologie’ en een jarenlange, leerrijke loopbaan in ‘sales & marketing’. Rond 2011 begon er iets te haperen. Maar wat?

Bij het ontdekken van een wonderlijk, doch onafgewerkt meesterwerk van een bevriend kunstenaar, schoot de volgende vraag me naïef te binnen: Wat triggert ons om dromen te realiseren? Wat houdt ons tegen?
Wat ik aanvankelijk ervoer als een ‘ver van mijn bed’ vraagstuk, werd het startschot voor tal van bijkomende studies en creatieve projecten waarin ik, met vallen en opstaan, mijn eigen jeugddromen onbewust begon te realiseren en op zoek moest naar een nieuw evenwicht in mijn leven, als auteur, filmmaker, marketingconsultant, moeder, echtgenoot…
Steeds meer ging ik leven volgens een eigen motto ‘Leef, Droom, Doe!’ dat aanstekelijk bleek. Ik genoot oprecht van de lichtjes in geïnspireerde mensen hun ogen wanneer ze mijn verhaal van doorzetting aanhoorden. Alsof ik hun energiepeil en geloof in zichzelf kon voelen stijgen.
Dit effect motiveerde me om specifieke opleidingen rond gedragsverandering te volgen zoals ACT, dat draait rond ‘een waardevol leven leiden’. En zo raakte een cirkel rond voor me. Jeugdambities werden vervuld, zitten me als gegoten en verrijken mijn leven, privé en professioneel.

Vandaag, als ICF gecertifieerd coach, begeleid ik anderen bij het helder krijgen van hun dromen, obstakels en blinde vlekken.
Met een milde en uitdagende aanpak tegelijk, sta ik professionals (in loondienst en zelfstandigen) bij in hun persoonlijk veranderingsproces, in de richting van hun geconcretiseerde ‘goals’. Vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen ga ik met hen op pad, durven we samen vertragen en uit de zone van comfort te stappen. Zo ontstaat inzichtsverruiming en de ‘klik’ naar actie.
Waar een wil is, is een weg. Daar geloof ik sterk in. Met twee voeten op de grond en met een sprekend hart en buikgevoel.
Hoe bewuster we leven, dromen en doen, hoe meer we worden wie we aanvankelijk al waren.